Hírek

Mire költik a balatoni fejlesztések 365 milliárd forintját?


Nyilvánosságra hozták a kormányhatározatot, itt a 42 tételt tartalmazó részletes táblázat.

A karácsonyt követően napvilágot látott kormányhatározat szerint 365,4 milliárd forintot terveznek fordítani a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban a balatoni fejlesztésekre magyar és uniós forrásokból – derül ki a Magyra Közlöny legfrissebb számából.

A kormány tavaly bejelentett, majd idén tavasszal visszavont balatoni határozata után a mostani döntés a korábbinál 15-20 százalékkal nagyobb összeget szán a balatoni fejlesztésekre.

A támogatott stratégiai célok a turisztikai fejlesztések, gazdaság és innováció, egészséges Balaton-termékek, vízminőség, biztonság, közlekedési infrastruktúra, területfejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés, a közúti, vízi, légi közlekedési infrastruktúra és járműpark fejlesztése, továbbá a turisztikai szolgáltatások fejlesztése.

A konkrétan megnevezett fejlesztési célok közül 42-t – mintegy 263,7 milliárd forintos támogatási kerettel – uniós, további 14-et – 101,7 milliárd forintos támogatási kerettel – magyar forrásból terveznek megvalósítani.

A kormányhatározatban újdonság a visszavont határozathoz képest, hogy a végrehajtásban kiemelt szerepet szánnak a Magyar Turisztikai Ügynökségnek és kiemelt figyelmet szentelnek a Balatoni Hajózási Zrt., valamint a Hévízi Tófürdő működésének átvizsgálására, továbbá a sármelléki repülőtér forgalomnövekedése ösztönzésére.

A korábbiaktól eltérően nem uniós, hanem magyar forrásból valósulhatnak meg a vízgazdálkodási fejlesztések, amire immár 35 helyett 41 milliárd forintot szánnak, és jóval több forrás jut a közlekedésfejlesztésre. Bekerült a fejlesztési célok közé 17 milliárd forintos támogatási kerettel egy balatoni témapark létrehozásnak terve is.

A kormányhatározat értelmében az év végéig létre kell hozni egy állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot az említett fejlesztési feladatok szakmai koordinációjára, amelyben a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által rendeletben kijelölt személy gyakorolja.

A balatoni program végrehajtása érdekében az érintett minisztériumoknak 2017. június 30-ig a kormány elé kell terjeszteniük a hozzájuk tartozó operatív programok és fejlesztési keretek módosítására vonatkozó javaslatokat, illetve gondoskodniuk kell az éves fejlesztési keretekről szóló már nevesített, illetve a balatoni kormányhatározatban meghatározott fejlesztéseknél a felhívások meghirdetéséről, a mielőbbi kötelezettségvállalásokról és a támogatási szerződések mielőbbi megkötéséről. A nemzetgazdasági tárcának bizonyos fejlesztések megvalósításához biztosítania kell a többletfedezetet jövő év közepéig.

A kormányhatározat számol azzal az eshetőséggel is, ha meghiúsul a tervezett fejlesztések uniós támogatása. Több érintett tárcának és a Miniszterelnökségnek is előterjesztést kell készítenie – szintén jövő év közepéig -, miként lehet biztosítani a finanszírozást ebben az esetben.

  1. melléklet az 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozathoz
A B C D
1. Stratégiai fejlesztési irányok Fejlesztések megnevezése Indikatív támogatási keret

(Mrd Ft)

Támogatás forrása
2. 1. Turisztikai fejlesztések Kulturális örökségvédelem 1,5 GINOP-7.1.1.
3. Balaton-felvidék világörökség várományos helyszín 3 GINOP-7.1.6.
4. Bejárható Magyarország komplex víziturisztikai-, és egyéb állomásai, valamint e-hajózás fejlesztések (BMO) 6,56 GINOP-7.1.2.
5. Kerékpárút fejlesztések 3,4 GINOP-7.1.2.
6. Gyógyhelyek fejlesztése 3,3 GINOP-7.1.3.
7. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (Balaton) 7,94 Új konstrukció, GINOP 7.1.9-17
8. Kulturális és természeti értékek gazdasági és környezeti fenntartható megőrzése és látogathatóvá tétele 1 GINOP-7.1.5.
9. 2. Gazdaság és innováció Balatoni vállalkozások versenyképességének javítása 6,2 GINOP-1.
10. Balatoni tudásgazdaság fejlesztése 6,5 GINOP-2.
11. Balatoni infokommunikációs fejlesztések 1,8 GINOP-3.
12. Energiahatékonyság 3 GINOP-4.
13. Balatoni foglalkoztatás 4,7 GINOP-5.
14. Versenyképes munkaerő 2 GINOP-6.
15. Elektromos hajózás 1 GINOP-2.
16. 3. Egészséges

Balaton termékek

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyság elősegítése a feldolgozásban 3 VP3-4.2.1-15
17. Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és

promóciójáért

1,5 VP
18. Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 1,7 VP
19. Mezőgazdasági termelők európai uniós és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 1 VP
20. Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása 5,6 VP3-4.2.2-16
21. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások:

létesítmények kialakítása, fejlesztése

2 VP
22. Egyedi szennyvízkezelés (2000 lakosegyenérték terhelést el nem érő településeken) 2 VP 6-7.2.1.2-16
23. 4. Vízminőség és biztonság Balaton vízminőségi állapotát befolyásoló külső terhelések, szennyezések csökkentése, a tó jó állapotának biztosításához szükséges intézkedések

megvalósítása

4,74 KEHOP-1.
24. Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása 0,66 KEHOP-4.
25. Sió-csatorna felújítása – természetvédelmi célú beavatkozások, meder-rehabilitáció, Sió-zsilip

rekonstrukció

12 KEHOP-1.
26. Balatoni Szennyvízkezelési Program megvalósítása 14,97 KEHOP-2.
27. Egységes megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató rendszer fejlesztése – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvhez kapcsolódóan

1 KEHOP-1.
28. Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén 1 KEHOP-1.
29. Gazdasági társaságok és önkormányzatok energia előállító erőműveinek támogatása 1 KEHOP-5.

 

30. Közfeladatot ellátó egyházi, alapítványi és nonprofit társaságok energiahatékonysági fejlesztései 1 KEHOP-5.
31. Állami szervezetek energetikai fejlesztései 2 KEHOP-5.
32. 5. Közlekedés Szántód–Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vasút vonalszakasz felújítása 72,4 IKOP-2.
33. 36-os Fonyód–Kaposvár vasútvonal állapotjavítása 15 IKOP-3.
34. M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel 6,2 IKOP-1.
35. Vasútállomások rekonstrukciója 4 IKOP-2. és 3.
36. A 29. számú vasútvonal Szabadbattyán-Aszófő szakaszának villamosítása és központi forgalomirányítás

kiépítése

25 IKOP-3.
37. 6.

Területfejlesztés

Somogy megye 8,2 TOP
38. Veszprém megye 13,76 TOP
39. Zala megye 7,8 TOP
40. 7.

Humánerőforrásfejlesztések

Az egyetemi és az ipari szféra együttműködésén alapuló műszaki tudományos innovációs és kutatóközpont

létrehozása Balatonfüreden

1,27 EFOP-4.2.1-16
41. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kiemelt térségek (Balaton) 1,5 EFOP-1.
42. Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kiemelt térségek (Balaton) 1,5 EFOP-3.

 

 


Szólj hozzá!

Please Login to comment
  Subscribe  
Visszajelzés